Aktiviteter


A K T I V I T E T E R


Sommerkurser 2024_Billedskolen ved Heltborg Museum


INDKALDELSE til GENERALFORSAMLING

BILLEDSKOLEN ved HELTBORG MUSEUM

Tirsdag 28. maj 2024 kl.18:00


Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Økonomi
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen:

På valg er Per, Inger Margrethe og Henny (alle ønsker genvalg)
7. Valg af suppleant og revisor
8. Eventuelt

Der serveres smørrebrød m.m.

Tilmelding senest 24. maj på mail til: billedskolen-heltborg@hotmail.comBilledskolen ved Heltborg Museum afholder generalforsamling tirsdag d. 28. maj 2024.


Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes fremsendt senest 29. april på mail til:

billedskolen-heltborg@hotmail.com


FORÅRSSÆSON 2024 ER I FULD GANG.


Billeder m.m. kan ses på Billedskolens FB-profil: Billedskolen ved Heltborg Museum

Link: https://www.facebook.com/groups/1508266239290219/TID TIL AT VÆRE KREATIV I EFTERÅRET? Se herunder.EFTERÅRSSÆSON 2023

BILLLEDSKOLEN VED HELTBORG MUSEUM

Skårhøjvej 15, 7760 Hurup Thy


TIRSDAGSHOLD ULIGE UGER – Opstart tirsdag d. 12.09.2023
Kl. 14:00 til kl. 17:00, med billedkunstlærer Bodil Bach Pedersen

Hver anden tirsdag – i alt 7 gange
Pris kr. 650,00,-

Kreativ eftermiddag for nybegynder og øvede, hvor akrylmaling er i fokus. Medbring lærred, pensler, farver og godt humør – så kan vi inspirere hinanden. For yderligere info og tilmelding – kontakt: Bodil Bach Pedersen – mobilnr.: 6176 2784 eller mail: stangsmart@gmail.com


TIRSDAGS AFTENHOLD I LIGE UGER - Opstart d. 05.09 2023

Kl. 17:30 til kl. 20:30, med billedkunstlærer Bodil Bach Pedersen

Hver anden tirsdag - i alt 7 gange

Pris kr. 650,00,-

Akrylmaleri, måske andre former for billedkunst efter gruppens ønsker. For nybegyndere og øvede.

Medbring lærred, pensler, farver og godt humør – så kan vi inspirere hinanden.


TIRSDAGSHOLD LIGE UGER – Opstart tirsdag d. 05.09.2023

Kl. 11:00-14:00

Akryl malehold

Kreativt hold uden underviser.

Kontaktperson: Karen Bech Haagaard, kbhaagaard@gmail.com, tlf.: 2324 6598


BØRNEHOLD– Opstart mandag d. 04.09.2023
Kl. 16:00 til kl. 17:30
12 gange – Pris kr. 500,-

Tilmelding til underviser Rikke Raadal
Mobil: 2041 8995 – Mail: rikke.raadal@hotmail.com


"GALLERI ENGEN 5", 7770 Vestervig

Kursus i LER og RAKU brænding - Efteråret 2023

5 gange, i alt 15 timer:

4 onsdage kl. 19:00–21:45, den 6.9. – 13.9. – 20.9. – 27.9.

1 lørdag kl. 11:00–15:00 ca., rakubrænding - den 30.9. el. 7.10.

De første 3 gange arbejdes der og formes med LER, det tørrer og bliver råbrændt, den 4. gang lægges der GLASUR på og den 5. gang RAKU brændes der.

Der bruges hvidler, og 1 kg ler inkl. glasur og brændinger koster 50kr.

Der bruges ikke drejeskive, men teknikker med balloner, skabeloner og håndformede figurer.

Når man har gennemgået kurset, kan man evt. fortsætte i workshop og have adgang til ovnene.

Pris: 400 kr. inkl. te/kaffe

Tilmelding til mig, SMS 4092 3767, mail: anetteingeborg@gmail.com og ved indbetaling på Mobile Pay 4092 3767 eller den 1. gang.

Anette IngeborgBilledskolen ved Heltborg Museum indkalder til


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING


Torsdag den 5. oktober kl. 19:00.


Vi mangler et medlem til bestyrelsen og en suppleant.

Kom og giv DIT bidrag.


Tilmelding til Henny på henny@asboe.dk senest den 2. okt. kl. 17:00

På bestyrelsens vegne HennyIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Billedskolen ved Heltborg Museum.


Torsdag 29. juni kl. 19.00 på Billedskolen.


Dagsorden.
1 Valg af dirigent og stemmetæller
2 Kort beretning fra formand
3 Valg til bestyrelsen,på valg er Bodil E (trådt ud) Ruth (suppleant)
4 Eventuelt

Tilmelding senest 26.juni til Henny Asboe på henny@asboe.dk
Der serveres smørrebrød.