Kontakt


K O N T A K T


Billedskolens adresse:

Billedskolen ved Heltborg Museum

Skårhøjvej 15, Heltborg

7760 Hurup Thy



Billedskolens e-mailadresse:

Billedskolen-Heltborg@hotmail.com



Billedskolens FaceBook-side:

http://www.facebook.com/billedskole/


Billedskolens bestyrelse:

Henny Asboe - formand (henny@asboe.dk)

Rikke Raadal - kasserer

Per Just - næstformand

Bodil Bach Pedersen - bestyrelsesmedlem

Inger Margrethe Hove Laustsen - bestyrelsesmedlem

Dorthe Kirk - suppleant