Forside

B I L L E D S K O L E N

V E D

H E L T B O R G  M U S E U MIndkaldelse til generalforsamling ved Billedskolen i Heltborg,

onsdag den 6/10-2021 kl. 18.00

 

 

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Formandens beretning

3. Økonomi

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag – skal fremsendes til Per Just – mail: just@perjust.dksenest en uge inden general-
    forsamlingen

6. Valg til bestyrelsen


På valg: Henny, Karin, Ole Per og Ulla

Alle ønsker genvalg


Der serveres smørrebrød, kaffe og kage.

Tilmelding senest den 1/10 til Ole Per – mail: oleperchristoffersen@gmail.com

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opstart af efterårs-hold: 


Børneholdet - start 6/9-2021- kl. 16 - 17.30

alder 5 - 14 år

Henvendelse til Isa Asboe - mail: isaasboe@gmail.com 


Voksenhold:

 

Hold A - start 7/9-2021 - kl. 11 - 14

Ingen ledige pladser på hold A

 

Hold B - start 14/9-2021 - kl. 11 - 14

Få ledige pladser

Henvendelse til Jette Sigh - mail: jettesigh39@gmail.com

 

Hold C - start 16/9-2021- kl. 11 - 14

Ledige pladser

Henvendelse til Ole Per Christoffersen - mail oleperchristoffersen@gmail.com

 

 

Aktiviteter på Billedskolen kan endvidere se på vores Facebookside: "Billedskolen ved Heltborg Museum"