Forside

B I L L E D S K O L E N

V E D

H E L T B O R G  M U S E U M 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i billedskolen ved Heltborg museum.
Torsdag 29. juni kl. 19.00 på billedskolen.
Dagsorden.
1 valg af dirigent og stemmetæller
2 kort beretning fra formand
3 valg til bestyrelsen,på valg er Bodil E( trådt ud) Ruth(suppleant)
4 eventuelt

Tilmelding senest 26.juni til Henny Asboe på henny@asboe.dk
Der serveres smørrebrød.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFTERÅRS-SÆSON  2023

BILLLEDSKOLEN
VED HELTBORG MUSEUM- Skårhøjvej 15, 7760  Hurup Thy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIRSDAGS-HOLD ULIGE UGER– Opstart tirsdag den12.09.2023
kl. 14:00 til kl. 17:00 billedkunstlærer Bodil Bach Pedersen

Hver anden tirsdag – i alt 7 gange
Pris kr. 650,00

Kreativ eftermiddag for nybegynder og øvede, hvor akrylmaling er i fokus. Medbring lærred, pensler, farver og godt humør – så kan vi inspirere hinanden.

For yderligere info og tilmelding – kontakt:Bodil Bach Pedersen – mobilnr: 61762784 eller mail: stangsmart@gmail.com


Tirsdags aftenhold i lige uger - i alt 7 gange, med billedkunstlærer Bodil Bach Pedersen opstart 5.09 2023 17,30-20,30

Akrylmaleri, måske andre former for billedkunst efter gruppens ønsker. For nybegyndere og øvede.

Medbring lærred, pensler, farver og godt humør – så kan vi inspirere hinanden. Pris kr. 650,00

 

TIRSDAGE-HOLD LIGE UGER–Opstart tirsdag den 5.09.2023  11-14 Akryl malehold

Kreativt hold uden underviser.  Karen Bech Haagaard kbhaagaard@gmail.com tlf. 23246598

 

BØRNE-HOLD– Opstart mandag den 4.09.2023
Kl. 16:00 til kl. 17.30
12 gange – Pris kr. 500

Tilmelding til underviser Rikke Raadal
Mobil: 20418995 – mail: rikke.raadal@hotmail.com

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Billedskolens bestyrelse:

Henny Asboe - formand

Rikke Raadal - kasserer

Per Just - næstformand

Bodil Bach Pedersen - bestyrelsesmedlem

 - bestyrelsesmedlem og revisor

Ruth Svalgaard - suppleant--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Aktiviteter på Billedskolen kan endvidere se på vores Facebookside: "Billedskolen ved Heltborg Museum"


Telefon30256016
Telefon30256016